Všeobecné podminky

Obsah
§ 1 Rozsah použití
§ 2 Uzavření smlouvy
§ 3 Dodání, přepravní náklady, přechod rizika, vrácení zboží
§ 4 Výhrada vlastnictví
§ 5 Platby
§ 6 Oznámení o vadách a záruka
§ 7 Odpovědnost
§ 8 Ochrana údajů
§ 9 Závěrečná ustanovení
§ 9.1 Místo plnění
§ 9.2 Rozhodné právo a soudní příslušnost
§ 9.3 Změna všeobecných obchodních podmínek

§ 1 Oblast působnosti
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na obchodní vztahy mezi společností LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG a kupujícím.
§ 2 Uzavření smlouvy
Když zákazník odešle objednávku, je tato potvrzena e-mailem. Pokud ji do 24 hodin nezruší, bude dodávka provedena ihned po obdržení platby.

§ 3 Dodání, přepravní náklady, přechod rizika, vrácení zboží
Dodání se provádí s dodatečnými náklady na dopravu. Veškerá rizika a nebezpečí spojená s přepravou přecházejí na zákazníka, jakmile společnost LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG předá zboží pověřenému logistickému partnerovi.
Vrácení zboží není možné.
§ 4 Výhrada vlastnictví
Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG až do úplného vyrovnání všech pohledávek vůči kupujícímu.
§ 5 Platby
Zákazník má možnost buď zaplatit předem, nebo zaplatit kreditní kartou online prostřednictvím standardního postupu SSL nebo SET. V případě platby předem bude zboží odesláno po obdržení fakturované částky společností LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG.
§ 6 Oznámení o vadách a záruka
Zákazník je povinen zkontrolovat objednané zboží ihned po jeho převzetí a písemně oznámit společnosti LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG případné vady nebo odchylky od objednávky do sedmi kalendářních dnů.
Má-li dodané zboží vadu, má zákazník právo na odstranění vad nebo výměnu zboží. Společnost LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG má právo zvolit druh nápravy. Nepodstatné odchylky od zaručených vlastností zboží nezakládají žádná práva ze záruky.
Veškerá další zákonná ustanovení o záruce, zejména snížení a odstoupení od smlouvy, jsou v zákonném rozsahu vyloučena.
§ 7 Odpovědnost
Odpovědnost společnosti LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG je vyloučena - v rozsahu povoleném zákonem - pokud škoda nevznikla úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Společnost LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG v žádném případě neodpovídá za lehkou nedbalost, nepřímé/prostřední škody a následné škody, ušlý zisk, nerealizované úspory nebo škody vzniklé v důsledku zpoždění dodávky.
Společnost LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG dále odmítá odpovědnost v případě nesprávného skladování nebo používání zboží nebo podobného jednání ze strany zákazníka nebo třetí osoby v rozporu se smlouvou.
§ 8 Ochrana údajů
Přenos vašich údajů při platbě platební kartou probíhá pomocí standardního postupu SSL nebo SET, který nepřetržitě šifruje údaje mezi vámi a naším webovým serverem. To znamená, že vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa nebo číslo kreditní karty, nemohou být během procesu placení prostřednictvím služby Safer-pay přečteny cizími osobami.
Vaše údaje samozřejmě nebudou předány třetím stranám. Údaje o objednávkách se používají výhradně pro obchodní zpracování. naše předpisy o ochraně osobních údajů naleznete zde. Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
§ 9 Závěrečná ustanovení
§ 9.1 Místo plnění
Místem plnění pro platby je sídlo společnosti LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG.
§ 9.2 Rozhodné právo a soudní příslušnost
Smluvní vztah mezi společností LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG a zákazníkem, jakož i příslušné obchodní podmínky se řídí švýcarským právem. Použití Vídeňské úmluvy o prodeji je vyloučeno. Výlučnou soudní příslušností je občanskoprávní soud v Basileji-Stadtu, pokud neexistuje jiná povinná zákonná příslušnost.
§ 9.3 Změna všeobecných obchodních podmínek
Společnost LÜSCHER-COLOR-DIAGNOSTIK AG si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecné obchodní podmínky.

Kontakt:
Lüscher-Color-Diagnostik AG
Rauracherstr. 191
CH-4125 Riehen /BS
UID: CHE-103.904.045
info(at)luscher-color.com

Stand: 30.03.2022