Max Lüscher

Max Lüscher se stal celosvětově známým díky vývoji svého barevného testu. Méně známé jsou teoretické úvahy, které vedly k Lüscherově diagnostice, jež existuje již 80 let. Na následujících stránkách bychom vám rádi přiblížili, co vedlo Maxe Lüschera k vývoji neverbálního testu s využitím speciálních testovacích barev.

Test je však pouze jedním - i když významným - aspektem jeho práce. Po celý život se zabýval kategoriální psycho-logikou, která je základem testu a jejíž kategorie jsou také základem hodnotové etiky. Filozofické, psychologické a etické důsledky kategoriální psychologiky vyzdvihují psychologii osobnosti Maxe Lüschera jako cenný příspěvek k mezilidskému porozumění.