Nadace Maxe LüscheraMAX LÜSCHER STIFTUNG se sídlem v Lucernu založil Max Lüscher na podporu aplikace a šíření všech oblastí diagnostiky Lüscher. Podporuje vědeckovýzkumnou práci a publikace o diagnostice Lüscher, uděluje stipendia a ceny za výzkum a poskytuje individuální sociální pomoc. Na základě svého účelu je Nadace MAXE LÜSCHERA klasifikována jako dobročinná nadace typu "podpůrná nadace" a podléhá dohledu "Spolkového ministerstva vnitra".

Od roku 2017 se nadace věnuje indexaci a dokumentaci celé pozůstalosti Maxe Lüschera. Nadace by zejména ráda vzbudila zájem o aplikaci a vědecký výzkum této speciální diagnózy osobnosti. V souladu se svým cílem - dalším šířením Lüscherovy diagnostiky - usiluje NADAČNÍ FOND MAXE LÜSCHERA o vědeckou spolupráci v oblasti antropologicky založené psychiatrie, psychologie a psychoterapie a o účast na odpovídajících terapeutických studiích.