Moduul I

02-10-2023

Basisopleiding : Seminar I

In het basisseminar worden de essentiële basisprincipes van de Lüscher-diagnostiek aangeleerd. Het doel van de training is het zelfstandig opnemen van de test, de systematische evaluatie met behulp van het handboek en het bepalen van de therapiestrategie in geval van een aangegeven afwijking van het testresultaat. Daarnaast leren de deelnemers de "taal van de testkleuren", d.w.z. het categoriale systeem van kleuren en hun psychologische betekenis.

In het kader van groepswerk kunnen de technische aspecten van de testafname en de evaluatie van testresultaten intensief worden geoefend aan de hand van geschikte casussen. De inleiding tot conflictanalyse en het autoregulatiesysteem van zelfgevoelens geven een eerste inzicht in het categoriale systeem van de Lüscher-diagnostiek.

Voorwaarde voor deelname is het inleidende webinar (Zoom).

Materiaal:

  • Testmateriaal PLUS (2021) voor Lüscher Diagnostics: testkleurenboek, handleiding, therapietabellen, conflictkleurenboekje en conformiteitskaart


Inhoud:

Het testmateriaal en de testregistratie

De grondbeginselen van de Lüscher-test

  • Testregistratie en herkenning van afwijkingen
  • Snel overzicht en uitlezen van de diagnosestructuur van de lijntabel
  • en bijbehorende aanbevelingen voor initiële therapie

De betekenis van de testkleuren
Het categoriale systeem in één oogopslag
De systematische evaluatie van de test

  • Verschil tussen streefgedrag, toestand en constitutionele aanleg
  • Contradictie tussen kleur en vorm
  • De huidige frustratie en de daaruit voortvloeiende compensatie erkennen

Het harmoniemodel van zelfgevoelens
Conflictkleuren en conflictanalyse

Conclusie: Bevestiging van deelname