Moduul II

26-09-2023

Uitgebreide basisopleiding: Seminar I-III

De uitgebreide basistraining biedt een gedegen kennis van de basisprincipes van de Lüscher-diagnostiek. Het maakt het mogelijk om de emotionele indicatoren van fixaties, spanningen en tegenstrijdigheden in de test te herkennen. Bovendien maakt de uitgebreide basistraining het mogelijk om de trigger van frustratie en de compensatie ervan bloot te leggen en om te zetten in een therapeutische interventie. (Seminar II)

In het praktische seminar (seminar III) wordt de geleerde inhoud geoefend aan de hand van casestudies. Aan het einde van Seminar II wordt de deelnemers gevraagd hun eigen casussen op te nemen in de tijd tussen Seminar II en III en een eerste analyse uit te voeren aan de hand van de criteria die in Seminar I+II zijn geleerd. Deze casussen worden dan samen besproken in het praktijkseminar.

Controlevragen aan het einde van elk seminar helpen om het geleerde te consolideren.


Seminar I

Zie basistraining


Seminar II

Categoriale psycho-logica

Inhoud:

Categoriale psycho-logica

 • Herhaling uit Seminar I
 • Intensief oefenen met testvoorbeelden

De Lüscher-kubus

 • Categorieën, dimensies, functies
 • de 12 basisstructuren in de Lüscher-kubus
 • Toepassing van de basisstructuren in de psychiatrie, psychotherapie, medische psychologie en andere gebieden

Testvoorbeelden evalueren

 • Emotionele indicatoren herkennen: Fixaties, tegenstellingen, spanningen
 • De oorzaak vaststellen, frustratie en compensatie

Seminar III

Praktijkseminar

Inhoud:

Het autoregulatoire systeem als basis voor therapie

 • De normatieve zelfgevoelens en de misplaatste egobeelden

De normalisering van zelfgevoelens

 • De vier therapiedoelen als tegenregulatie
 • De 6 relaties van een lijn
 • De therapeutische tafels

Opluchting of realiteitstherapie

 • Frustratie en compensatie
 • Van diagnose tot therapie
 • Therapiestrategie regel
 • De trigger en de gevolgen ervan herkennen
 • De therapielijn als normaal gedrag
 • Speciale functies

Oefeningen op geselecteerde en eigen casussen

Afsluiting: Bevestiging van deelname