Moduul III

26-09-2023

Gecertificeerde training: Seminar I-VI

De gecertificeerde training omvat alle seminarinhoud van de uitgebreide basistraining I-III (zie aldaar) en maakt het bovendien mogelijk om zelfstandig een volledige en diepgaande analyse van het testresultaat en de therapiestructuur uit de 'diagnosestructuur' af te leiden. Op deze manier zijn de deelnemers in staat om zelfstandig de bijbehorende therapiestrategie of een daarop gebaseerd individueel passend therapieplan te ontwikkelen.

Verder leren de deelnemers in het praktische seminar (Seminar IV) categoriale Analyse en de toepassing ervan op alle situaties die ervaren kunnen worden. Het is vooral nuttig bij droomanalyse. De inleiding in "ethische normen" geeft inzicht in het verband tussen individuele ethiek en sociale ethiek en is vooral nuttig bij sociale therapieën. Het praktische seminar wordt afgesloten met een overzicht van verschillende therapievormen.

Seminar V verschaft de theoretische kennis die nodig is om de kubus van Lüscher en de categoriale analyse te begrijpen. Dit maakt het mogelijk om de concrete onderlinge relaties van frustratie en compensatie en hun onderliggende angsten te begrijpen. De basisstructuren van de psyche en hun onderlinge relaties worden gepresenteerd met behulp van de Lüscher-kubus. Hun manifestaties in de verschillende gedragsvormen in de context van basisangsten kunnen op deze basis worden verklaard.

Seminar VI is het slotseminar. De inhoud van de seminars I-V wordt aan het begin gerecapituleerd, zodat deze aanwezig is voor de deelnemers. Daarna presenteert elke deelnemer zijn eigen casus. Rekening houdend met de geleerde analysecriteria wordt de diagnostische structuur uitgewerkt, vervolgens de therapiestructuur afgeleid en een therapieplan ontwikkeld. Het certificeringsseminar wordt afgesloten met een kort inzicht in het gebruik van Lüscher-diagnostiek op het gebied van personeelsadvisering.


Seminar I-III 

zie uitgebreide basistraining


Seminar IV

Categoriale analyse en de toepassing ervan (praktijkseminarie)

Inhoud:

Categoriale Analyse
 • van alle emotioneel ervaarbare toestanden, situaties en objecten (gezichtsuitdrukkingen, foto's, architectuur etc.)
 • Toepassing op droomanalyse
 • Categorieën van ethische normen
Frustratie, compensatie, angsten
 • De conflicten afleiden uit de diagnostische structuur
 • De therapiestructuur afleiden uit de diagnosestructuur
 • Een therapieplan ontwikkelen
Geestelijke therapie
 • Geestelijke therapie uitgelegd met testvoorbeelden
 • Vormen van therapie: Autogene training, suggestieve regulatietherapie (hypnose), nieuwe therapieën voor de regulatie van affect en emotie en voor realiteitsoriëntatie.

Seminar V

De kubus van Lüscher en zijn theoretische grondslagen

Inhoud:

De theorie van Lüscher-diagnostiek

Filosofisch-psychologische grondslagen
 • De antropologische basis
 • De ethische normen
 • Kleur als onderzoeksmiddel
 • De categoriale psycho-logica
De Lüscherkubus
 • Dimensies en categorieën
 • De basisstructuren
 • De betekenis van de basisstructuren
De praktijk van Lüscher-diagnostiek
 • De categoriale droomanalyse
 • De 12 vormen van angst en de mogelijkheden van therapie
 • De conflictanalyse

Seminar VI

Afsluitend seminar

Inhoud:

Samenvatting

 • categoriale psycho-logica
 • Weergave in de kubus
 • Inzicht in de emotionele structuur
 • Therapie-aanbeveling

De eigen zaak presenteren

 • Toepassing van de geleerde criteria
 • Afleiden therapiedoel en therapie strategie Lüscher diagnostiek voor personeelsadvies Beoordeling van prestaties, communicatiegedrag en denkvaardigheden (analytisch, intuïtief etc.)

Afronding: Certificaat