Lüscher-Diagnostics

Lüscher-Diagnostics

Opleiding


Modulaire opleiding

Klik voor meer informatie over de modules op de betreffende module.

Seminars

Basistraining (Seminar I) en Uitgebreide Basistraining (Seminar II en III)

De basistraining in Lüscher-diagnostiek is verdeeld in twee niveaus: De eenvoudige basistraining, die zich beperkt tot de noodzakelijke kennis in testafname en evaluatie. Deze is geschikt voor mensen die zelf geen therapie willen doen, maar alleen mogelijke storende factoren in een vroeg stadium willen herkennen en aan anderen willen aanbevelen. (Seminar I)

De uitgebreide basistraining biedt een gedegen kennis van de basisprincipes van de Lüscher-diagnostiek. Het stelt je in staat om de emotionele indicatoren voor fixaties, spanningen en tegenstellingen in de test te herkennen en om te zetten in een therapeutische interventie. Het praktische seminar biedt ruimte voor oefeningen op eigen en andermans casusvoorbeelden en voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. (Seminar II en III)


Seminar I

Basisseminar

In het seminar I worden de essentiële basisprincipes van de Lüscher-diagnostiek aangeleerd. Het doel van de training is het zelfstandig opnemen van de test, de systematische evaluatie met behulp van het handboek en het bepalen van de behandelstrategie in het geval van een aangegeven afwijking in het testresultaat.

Daarnaast leren de deelnemers de "taal van de testkleuren", d.w.z. het categorische systeem van kleuren en hun psychologische betekenis.


Seminar II

Uitgebreide basistraining

Seminar II biedt een gedegen kennis van de basisprincipes van Lüscher-diagnostiek. Het stelt je in staat om de emotionele indicatoren van fixaties, spanningen en tegenstrijdigheden in de test te herkennen.

Bovendien maakt de uitgebreide basistraining het mogelijk om de trigger van frustratie en de compensatie ervan bloot te leggen en om te zetten in een therapeutische interventie.Seminar III

Praktijkseminar

In het praktijkseminar (seminar III) wordt de geleerde inhoud geoefend aan de hand van casestudies. Aan het einde van seminar II wordt de deelnemers gevraagd hun eigen casussen op te nemen in de tijd tussen seminar II en III en een eerste analyse uit te voeren volgens de criteria die in seminar I+II zijn geleerd. Deze casussen worden vervolgens gezamenlijk besproken in het praktijkseminar.

Controlevragen aan het einde van elk seminar helpen om het geleerde te consolideren.

Afronding: Bevestiging van deelname


Gecertificeerde opleiding (Seminar I - VI)

De gecertificeerde training omvat alle seminarinhoud van de uitgebreide basistraining I-III (zie aldaar) en maakt het bovendien mogelijk om zelfstandig een volledige en diepgaande analyse van het testresultaat en de therapiestructuur uit de 'diagnosestructuur' af te leiden. Op deze manier zijn de deelnemers in staat om zelfstandig de bijbehorende therapiestrategie of een daarop gebaseerd individueel passend therapieplan te ontwikkelen.


Seminar IV

Praktijkseminar

In het praktische seminar (Seminar IV) leren deelnemers Categorische Analyse en de toepassing ervan op alle ervaringssituaties. Dit is vooral nuttig voor droomanalyse.

De inleiding over "ethische normen" geeft inzicht in het verband tussen individuele ethiek en sociale ethiek en is vooral nuttig bij sociale therapieën.

Het praktische seminar wordt afgesloten met een overzicht van verschillende therapievormen.

Seminar V

Theoretische grondslagen

Seminar V biedt de theoretische kennis die nodig is om de kubus van Lüscher en categorische analyse te begrijpen. Dit maakt het mogelijk om de concrete verbanden tussen frustratie en compensatie en hun onderliggende angsten te begrijpen.

De basisstructuren van de psyche en hun onderlinge relaties worden gepresenteerd met behulp van de Lüscher-kubus. Hun manifestaties in de verschillende vormen van gedrag in de context van basisangsten kunnen op deze basis worden verklaard.

Seminar VI

Certificaat

Seminar VI is het slotseminar. De inhoud van de seminars I-V wordt aan het begin gerecapituleerd, zodat deze aanwezig is voor de deelnemers. Vervolgens presenteren de individuele deelnemers hun eigen casus. Rekening houdend met de geleerde analysecriteria wordt de diagnostische structuur uitgewerkt, vervolgens de therapiestructuur afgeleid en een therapieplan ontwikkeld. Het certificeringsseminar wordt afgesloten met een kort inzicht in het gebruik van Lüscher-diagnostiek op het gebied van personeelsadvisering.

Abfronding: CertificaatModuul I

02-10-2023

In het basisseminar worden de essentiële basisprincipes van de Lüscher-diagnostiek aangeleerd. Het doel van de training is het zelfstandig opnemen van de test, de systematische evaluatie met behulp van het handboek en het bepalen van de therapiestrategie in geval van een aangegeven afwijking van het testresultaat. Daarnaast leren de deelnemers de...

Moduul II

26-09-2023

Uitgebreide basisopleiding: Seminar I-III