Max Lüscher

Max Lüscher werd wereldwijd bekend door de ontwikkeling van zijn kleurentest. Minder bekend zijn de theoretische overwegingen die leidden tot de Lüscher diagnostiek die al 80 jaar bestaat. De volgende pagina's willen je een idee geven van wat Max Lüscher bewoog om een non-verbale test met speciale testkleuren te ontwikkelen.

De test is echter maar één - zij het belangrijk - aspect van zijn werk. Wat hem zijn hele leven bezighield was de categoriale psycho-logica die ten grondslag lag aan de test, waarvan de categorieën ook een waarde-ethiek onderbouwen. De filosofische, psychologische en ethische implicaties van de categoriale psycho-logica onderscheiden Max Lüschers persoonlijkheidspsychologie als een waardevolle bijdrage aan intermenselijk begrip.