Max Lüscher StichtingDe MAX LÜSCHER STIFTUNG, gevestigd in Luzern, werd opgericht door Max Lüscher om de toepassing en verspreiding van alle gebieden van de Lüscher-diagnostiek te bevorderen. Het ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en publicaties over Lüscher-diagnostiek, kent beurzen en onderzoeksprijzen toe en biedt individuele sociale ondersteuning. Op basis van haar doel is de MAX LÜSCHER FOUNDATION geclassificeerd als een liefdadigheidsstichting van het type "Ondersteunende Stichting" en staat onder toezicht van het "Federale Ministerie van Binnenlandse Zaken".

Sinds 2017 zet de stichting zich in voor het indexeren en documenteren van de gehele nalatenschap van Max Lüscher. In het bijzonder wil de stichting belangstelling wekken voor de toepassing en het wetenschappelijk onderzoek van deze bijzondere persoonlijkheidsdiagnose. In overeenstemming met haar doel - de verdere verspreiding van de Lüscher Diagnostic - streeft de MAX LÜSCHER FOUNDATION naar wetenschappelijke samenwerking op het gebied van antropologisch gefundeerde psychiatrie, psychologie en psychotherapie, evenals deelname aan overeenkomstige therapiestudies.